Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκβάθυνση διαύλου & λιμενολεκάνης λιμένα Στυλίδας – επέκταση προβλήτα και κρηπιδωμάτων και δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα Στυλίδας»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε