Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αποκατάσταση καθίζησης επί θαλασσίου μετώπου Λιμένα Στυλίδας», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο