Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μετά του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και της ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) από την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» στην ΠΕ Φωκίδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο