Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 374 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση «Μπούκα Αγίας Τριάδας» του Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου Ν. Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας του Αθανασίου Σαράφη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΑΡΑΦΗΣ-ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΜΩΛΟΣ-ΑΓ-ΚΩΝΣΤ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ