Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων, δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση «Όρμος Βερεσές» Κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας «GOLDEN FISH FARM A.E»

ΜΠΕ - GOLDEN FISH FARM A.E.- ΟΡΜΟΣ ΒΕΡΕΣΕΣ - Δ ΔΕΛΦΩΝ - ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε