Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση ναυπηγείου και την κατασκευή συνοδών έργων της εταιρείας ΄΄ ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΥΜΑΣΙ ΄΄ στο Μαντούδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, του Ν. Ευβοίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο