Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) ισχύος 200 MW της ‘’SAINT GEORGE II SOLAR FARM MAE’’ στη θέση «Λιθόπυργος» του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2307972626)