Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, που προέρχεται απο διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων στη θέση “Βράχος Μασιώτη ”, του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας,της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΦΙΑ Α.Ε΄΄

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΦΙΑ Α.Ε. ΕΥΒΟΙΑ (1)

Σχολιάστε