Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για α)την τροποποίηση ΑΕΠΟ πλωτής μονάδας εκτροφής Θ.Μ.Ι. λόγω εκσυχρονισμού και ένταξής της στο δίκτυο NATURA 2000, β) μείωση επιφάνειας δασικής έκτασης για την οποία έχει δοθεί έγκριση επέμβασης, γ)νομιμοποίηση υφισταμένων υποδομών εντός της δασικής έκτασης και δ) διόρθωση της επιφάνειας συνοδών υποδομών εντός αιγιαλού και θάλασσας, στη θέση ΄΄ Κόκκινα΄΄, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ ΑΛΚΥΩΝΙΔΕΣ ΙΚΕ΄΄

΄΄ΑΛΚΥΩΝΙΔΕΣ΄΄-ΚΥΜΗΣ - ΕΥΒΟΙΑ (1)

Σχολιάστε