Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 319,872ΜW της ́”ΔΟΜΕΙΝ Α.Ε.” στις θέσεις, <ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ, ΖΟΥΠΑΡΝΟ, ΚΑΜΠΟΥΡΙΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, ΑΓΡΗΛΙΑ, ΤΣΑΤΑΛΙ>>, του Δήμου Δομοκού στο Ν. Φθιώτιδας.

14-07 362 ΔΟΜΕΙΝ Α.Ε. ημερ