Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και την προσθήκη δραστηριότητας χωρίς κτιριακή επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής χημικών προϊόντων, αποθήκευσης και διακίνησης χημικών “AKFA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “AKFA A.B.E.E.”, πρώην “ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ”, που λειτουργεί στο Βαθύ Αυλίδας Ν. Ευβοίας.

ΜΠΕ -AKFA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.-Δ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -EYBOIΑΣ

Σχολιάστε