Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τυροκομείου της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ – ΣΙΑ Ο.Ε.» εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμού Ελλοπίας Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ- Δ ΘΗΒΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ-1

Σχολιάστε