Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “οριοθέτηση και τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10 χλμ. εντός του Ν. Βοιωτίας” στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.

ΜΠΕ- Oριοθέτηση Ασωπoυ ποταμου- Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ.

Σχολιάστε