Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας», Ν. Βοιωτίας,

ΜΠΕ-ΕΡΓΟ- ΟΜΑΛΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ