Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Ισχύος 86,4MW στις θέσεις ΄΄Βαθειά Λάκκα΄΄ , ΄΄ Σταμαλιος Τσουμα΄΄ – ΄΄ Λυκομουζι ΄΄ του Δήμου Θηβαίων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 86,4ΜW ΒΟΙΩΤΙΑ ΥΠΕΚΑ