Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων του «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΛΑ» οτη θέση «ΣΤΡΟΥΓΚΑΚΙ ΓΕΡΟΝΤΑ» Δ.Κ. Ερέτριας, Δ.Ε. Ερέτριας, Δήμου Ερέτριας, Ν. Ευβοίας.

ΜΠΕ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΣ-Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε