Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση «Μόστρα», Τ.Κ. Πισσώνα, Δ.Ε. Διρφύων, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας, ιδιοκτησίας του Σταματίου Μπασούκου και ενοικιαστή της μονάδας την εταιρεία «DEMETER PHARMS Ε.Ε.». (ΠΕΤ: 2307978128)