Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στην θέση «Λάρμες», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας που προέρχεται από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 80 στρεμμάτων, στην θέση «Χονδρή Άμμος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.»