Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση ΄΄Μαύρο Όρος΄΄, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας της εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.»

ΜΠΕ - MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.- Δ ΔΩΡΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε