Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 114,034 ΜW της εταιρείας ‘’SAISON SOLAIR 1 MAE’’ στις θέσεις «ΛΑΚΑΤΦΕΡΙΑ», «ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ», «ΠΡΑΤΗΡΙΟ», «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ», «ΜΟΥΡΤΙΤΣΑ», «ΠΟΥΡΙΑ», «ΑΛΗΘΕΙΑ», «ΑΜΠΕΛΙΑ 1», ΑΜΠΕΛΙΑ 2», «ΚΥΡΤΩΝΗ ΑΠ1», «ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟ» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ : 2305949824)