Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.”στη θέση “ΚΟΡΦΟΥΛΑ” του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

NIATA AIOLOS A.E - ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε