Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21MW της εταιρείας ΄΄ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΠΕ΄΄ στη θέση << Γραμμένη Πλάκα - Ράχη >> του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας

΄΄ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΠΕ ΄΄ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΒΟΙΩΤΙΑ