Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 MW της “ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΙΚΕ” στη θέση “ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΒΡΑΧΩΝ” των Δήμων Χαλκιδέων και Θηβαίων στους Ν. Εύβοιας και Βοιωτίας αντίστοιχα. (ΠΕΤ : 2109620522)