Λίστες Αναμονής Ειδικευομένων Ιατρών

Εδώ μπορείτε να δείτε τις Λίστες Αναμονής για Ειδίκευση, στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οργανωμένες κατά Περιφερειακή Ενότητα.  Οι λίστες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον ν. 4052/12 και την υπ’αριθμ.πρωτ. Υ10δ/οικ.85945/16-9-2013 Υ(ΦΕΚ 2348/τ.Β’/2013) Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση στα ενιαία Ν.Π.Δ.Δ του Ν.4052/2012”.

Αρμόδιες για πληροφορίες που αφορούν τη σειρά στις λίστες αναμονής,  το άνοιγμα θέσεων καθώς και για προτάσεις  για τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας μας είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και κανένας άλλος.

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.

 

Π.Ε. Βοιωτίας (Γ.Ν.Σ Λιβαδειάς – Γ.Ν.Σ Θήβας)

Π.Ε. Εύβοιας( Γ.Ν.Σ Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ Κύμης, Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου)

Π.Ε. Ευρυτανίας (Γ.Ν.Σ Καρπενησίου)

Π.Ε. Φθιώτιδας (Γ.Ν.Σ Λαμίας)

Π.Ε. Φωκίδας (Γ.Ν.Σ Άμφισσας)

Σχολιάστε