Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας «Πρόγραμμα LIFE+ Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης»

life

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας