«Πρόγραμμα LIFE+ Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς στο πρόγραμμα LIFE – CHARM, διοργανώνουν στις 11 Μαιου Συνάντηση Εργασίας.
Στόχος της συνάντησης εργασίας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερoμένων φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων για τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας της Λεκάνης Απορροής του ποταμού Ασωπού από την ομάδα του έργου. Στο πλαίσιο της συνάντησης θα γίνει σύντομη παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων από εκπροσώπους των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, ενώ θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους και να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Πρόσκληση για τη συνάντηση εργασίας

Το πρόγραμμα της συνάντησης εργασίας