Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του υφιστάμενου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας, με αντίστοιχα τύπου LED

δελτίο τύπου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ LED

02. Οδοφωτισμός ΠΣΤΕ – Καταγραφή