Κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου/επιθεώρησης “ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.”