Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Θανάση Λάμπρου του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Θανάση Λάμπρου. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 222135341

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε