Απόφαση Γ.Γ.Π.Π. κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας