Καθορισμός ορίων για την απαγόρευση καύσης αντιπυρικής περιόδου 2021 ΠΣΤΕ

 

Π.Δ. 1 του 2021 (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΕΩΝ)

Σχολιάστε