Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θήβας