Καθορισμός Εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στην Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου Δήμου Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας

35148_668_2019

Σχολιάστε