Καλλιεργητικό Πλάνο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Διαβούλευση)

 
{gallery slider=boxplus.transition animation=3000}files/2013/nea/EVI_20131220_01{/gallery}

Φίλες/ Φίλοι
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά από  έναν ευρύ  διάλογο κατέληξε, όπως όλοι γνωρίζετε, στην κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
Στο Επιχειρησιακό μας Σχέδιο καταγράφεται ο χαρακτήρας των προσπαθειών που καλούμαστε να κάνουμε για την επίτευξη του στόχου μας: δηλαδή τη διασφάλιση των νέων όρων που θα επιτρέψουν στην αγροτική μας οικονομία και την ύπαιθρο μας να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της.

Όπως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο ένα από τα βασικά μέσα – εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του είναι το «Καλλιεργητικό πλάνο»
Μέσα στις ασφυκτικές οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας, και την μείωση του επιστημονικού προσωπικού των υπηρεσιών, προχωρήσαμε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης μας και σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα σχέδιο του «Καλλιεργητικού πλάνου» της Περιφέρειάς μας

Το Καλλιεργητικό Πλάνο ως σχέδιο οργάνωσης του πρωτογενή τομέα έχει ως στόχο την προγραμματισμένη και συγκροτημένη προσαρμογή του γεωργικού τομέα σε βασικό κρίκο της αγροδιατροφικής αλυσίδας μέσω παρεμβάσεων σε διάφορα πεδία (υποδομές, τεχνικές/τεχνολογίες παραγωγής, γεωργικό περιβάλλον κλπ).

Στα πλαίσια της οριστικής διαμόρφωσης του Καλλιεργητικού Πλάνου θεωρούμε σημαντική τη συνεισφορά όλων σας, με τη διατύπωση έγγραφων προτάσεων για συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα αντιμετωπίζουν υφιστάμενα προβλήματα και θα δίνουν νέες προοπτικές στο αγροτικό τομέα της Περιφέρειας.

Η συνισταμένη όλων των απόψεων/ιδεών από την ανοικτή διαβούλευση και από τις επιμέρους συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά Περιφερειακή Ενότητα θα βοηθήσουν στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού «καλλιεργητικού πλάνου»

Το σχέδιο του καλλιεργητικού πλάνου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Πατήστε εδώ για να το δείτε.

Οι προτάσεις και παρατηρήσεις σας, παρακαλούμε να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο s.tselas@pste.gov.gr  μέχρι 30 Ιανουαρίου 2014.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενούς Τομέα Π. Στ. Ε.

 Δημήτριος Βουρδάνος

 
{gallery slider=boxplus.transition animation=3000}files/2013/nea/EVI_20131220_01{/gallery}