Διακήρυξη επαναληπτικού Ανοικτού ∆ημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆ χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Πατήστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη

Σχολιάστε