Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: Προμήθεια και τοποθέτηση απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την πιστοποίηση κατά ISO 9001-2008 του ΚΤΕΟ Φθιώτιδας

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: Προμήθεια και τοποθέτηση απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την πιστοποίηση κατά ISO 9001-2008 του ΚΤΕΟ Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε