Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ «SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»

Πατήστε εδώ να δείτε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε