Ηλεκτρονικός Ανοιχτός ∆ημόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισμός προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

ΕΙ∆ΟΣ:
Υγρά Καύσιμα (Πετρέλαιο Θέρμανσης, Πετρέλαιο
Κίνησης, Αμόλυβδη Βενζίνη) και Λιπαντικά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
418.540,00 € (με Φ.Π.Α)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη

Σχολιάστε