Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόµου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση

Σχολιάστε