Η Στερεά Ελλάδα αλλάζει με έργα

Η Στερεά Ελλάδα αλλάζει με έργα

2xronia(fb)

 Στην δημοσιοποίηση των στοιχείων που αφορούν στα έργα που εκτελούνται μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και την υλοποίηση και τον προγραμματισμό του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 προχωρά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο των δύο χρόνων διοίκησης από την νέα Περιφερειακή αρχή.

Συγκεκριμένα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016

Εγγεγραμμένα 312 έργα – μελέτες συνολικού προϋπολογισμού  336.735.179,42 €

–        Μέσα στη διετία ολοκληρώθηκαν 150 έργα και 18 μελέτες συνολικού προϋπολογισμού116.762.927,95 €

–        Βρίσκονται σε εξέλιξη 131 έργα και 42 μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 156.748.246,64 €

–        Τα δύο τελευταία έτη δημοπρατήθηκαν 157 έργα και 10 μελέτες συνολικού προϋπολογισμού69.327.680,94 €

–        Μέσα στη διετία εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 54 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 36.848.551,87 € και 27 νέες μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 4.720.707,01 €.

 

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε ότι αφορά την έκδοση προσκλήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Περιφερειακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας 2014-2020:

  • Έως σήμερα έχουν εκδοθεί 26 προσκλήσεις σε 8 Άξονες Προτεραιότητας συνολικού Π/Υ 80,65 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 42,44%.
  • Έως το τέλος του 2016 έχει προγραμματιστεί η έκδοση επιπλέον 4 προσκλήσεων  (Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, Υποδομές υγείας, Προστασία υδάτων και Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υπόλοιπα ποσά τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) σε 5 Άξονες Προτεραιότητας, συνολικού Π/Υ 19,46 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 10,24%.
  • Συνολικά έως τις 31.12.2016 οι προσκλήσεις θα φθάσουν τα100,11 εκατ. €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό  53% του προγράμματος.

Σε ότι αφορά τις εντάξεις του Προγράμματος:

  • Έως σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά 20 έργα συνολικού Π/Υ 19,17 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 10,09%.
  • Έως 31.12.2016 αναμένεται να ενταχθούν επιπλέον έργα συνολικού Π/Υ 49,17 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 25,87%.
  • Οι συνολικές εντάξεις στο τέλος του έτους προβλέπεται να είναι 68,34 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 36%.

Σχετικά με τις δαπάνες του Προγράμματος έως τις 31.12.2016 αναμένεται το ύψος τους να φθάσειστα 20,14 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 10,60%.

 

«Βασική αρχή κάθε διοίκησης πρέπει να είναι η αδιάκοπη προσπάθεια για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πόρων που δικαιούται η Περιφέρειά μας. Γι’ αυτό μπορούμε να μιλάμε με υπερηφάνεια, γιατί κάθε κονδύλι, κάθε ευκαιρία που δίνεται για να γίνουν έργα υποδομής στην Στερεά, αξιοποιείται. Έχουμε δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα με αντικείμενο να εξοικονομεί, να σχεδιάζει, να μελετά και να διεκδικεί υπεύθυνα όσα δικαιούνται οι πολίτες. Όχι γραφειοκρατία, όχι καθυστερήσεις. Μόνο έργα, δράσεις και αξιοπρέπεια σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας».

 

                                                                                              Κώστας Μπακογιάννης

 

Δελτίο τύπου