Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα με τίτλο «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας, LIFE11 NAT/GR/1014»

Ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας LIFE ΟΙΤΗΣ

Σχολιάστε