Η Αναπτυξιακή Εύβοιας συμμετέχει σε δύο νέες διατοπικές δράσεις στο πλαίσιο του Leader

Στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD – Leader 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Εύβοιας σε συνεργασία με Ο.Τ.Δ. από όλη την Ελλάδα προχωρούν στην κατάρτιση δύο νέων σχεδίων διατοπικής συνεργασίας, το «Νήσων Περίπλους» και το «Θαλάσσιες Απειλές και Αλιεία».

Το σχέδιο «Θαλάσσιες Απειλές και Αλιεία» αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα από την συνεργασία 21 Ο.Τ.Δ. Βασικός στόχος είναι η καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες, οι παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με την αλιεία.

Στο Δίκτυο «Νήσων Περίπλους» συμμετέχουν ΟΤΔ από τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και έχει στόχο την προστασία, ανάδειξη και διάδοση ποικίλων μορφών πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της δημιουργικής βιομηχανίας, παράλληλα με την διασύνδεση και ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και των τεχνών.

Τις ΟΤΔ της Εύβοιας (Αναπτυξιακή Εύβοιας και Κοινοπραξία Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ & Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας) στις συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 10-12 Ιουλίου στις Αρχάνες Ηρακλείου, εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εύβοιας, Μαργαρίτης Νίκος.

Την διοργάνωση των συναντήσεων αυτών την είχε η φιλόξενη Αναπτυξιακή Ηρακλείου, που θα είναι και ο συντονιστής των δύο σχεδίων.

Σχολιάστε