Γραφείο Περιφερειάρχη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Το Γραφείο του Περιφερειάρχη συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση των οργάνων αυτών κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιμελείται για την αλληλογραφία του και οργανώνει την επικοινωνία αυτού με τις υπηρεσίες και το κοινό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
 Περιφερειάρχη   Email 22310-52992,  22313-51234,233 2231032957