Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

Τα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση των οργάνων αυτών κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιμελούνται για την αλληλογραφία τους και οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό.

ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Γκουλή Παναγιώτα  22613-50300-301  22613-50390  Αντιπεριφερειάρχη

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  Αθανασίου Μαρία 2221353590-690-790 22213-53555 Αντιπεριφερειάρχη

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  Πολυχρόνη Κων/ντία 22373-50709 22373-50708  Αντιπεριφερειάρχη

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Τσιρίγκα Ευσταθία 22313-51200-202 22310-23656  Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Θεοχάρη Αικατερίνη 22313-51200-202 22310-23656  Αντιπεριφερειάρχη

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ  Καστρίτη Παρασκευή  22653-50655-656  22650-28738  Αντιπεριφερειάρχη

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ


ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΛΕΠΕΣ 
με αρμοδιότητα στους τομείς:
Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  22313-51277  Αντιπεριφερειάρχη

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

με αρμοδιότητα στους τομείς:
Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  22313-51278  Αντιπεριφερειάρχη

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ

με αρμοδιότητα στους τομείς:
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  22213-53793  Αντιπεριφερειάρχη


ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ
με αρμοδιότητα στους τομείς:
Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας & Εξυπηρέτησης του Πολίτη
(Εμπορίο – Απασχόληση – Επενδύσεις)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 22213-53792  Αντιπεριφερειάρχη


ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ
με αρμοδιότητα στους τομείς:
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  22613-50311  Αντιπεριφερειάρχη

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

με αρμοδιότητα στους τομείς:
Χωροταξίας & Περιβάλλοντος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL
 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  22613-50319  Αντιπεριφερειάρχη

Σχολιάστε