Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας του φορέα με την επωνυμία «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» για τη δραστηριότητα παραγωγής ειδών συσκευασίας από πλαστικό