Π.Ε. Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας του φορέα με την επωνυμία «ALINDA VELCOA.B.E.E» για τη δραστηριότητα μονάδα παραγωγής (με απλή ανάμιξη), τυποποίησης και συσκευασίας για γαλακτοβιομηχανίες και βιομηχανίες αρτοσκευασμάτων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1199765.000-1-pdf