Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας του αρτοποιείου ιδιοκτησίας του φορέα με την επωνυμία Κωνσταντίνος Αρβανίτης

1201696.000 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2021