Γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας ιδιοκτησίας Ελληνική Βιομηχανία μηχανημάτων επαγγελματικού εξοπλισμού ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.