Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα από «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ» σε «STAYIA FARM Ι Κ Ε».