ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ